11. национална конференција наставника предузетника

У организацији „Достигнућа младих у Србији“, од 25. до 27.10.2019. године у Врњачкој Бањи, одржана је 11. национална конференција наставника укључених у програм предузетничког образовања.