ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО У БЕОГРАДУ ?

Настава се одвија у две школске зграде, и то за III и IV разред у згради која се налази непосредно поред спортске хале Александар Николић (бивша хала Пионир), односно за I и II разред у згради која се налази на Карабурми у близини Поште.

До школских зграда можете доћи линијама градског превоза користећи следећа стајалишта:

- за зграду код Пионир-а (ул. Здравка Челара 16)

стајалиштe: Хала Александар Николић 
(Хала Пионир, стајалишта у ул. Здравка Челара и Митрополита Петра)

33 48

 

стајалиштe: Центар за културу Влада Дивљан 
(Установа културе Палилула, стајалиште у ул. Бул. Деспота Стефана)

16 23 27Е 32Е 35 43 95 96 Е6

 

стајалиштe: Ватрогасна команда / Ново гробље  
(стајалишта у ул. Мије Ковачевића и Рузвелтова)

25 25П 27 32 66  3 12

 

- за зграду на Карабурми (ул. Сврљишка 1)

стајалиштe: Стевана Христића 
(стајалишта у ул. Маријана Грегоран)

16 23 25

 

стајалиштe: Диљска 
(Тржни центар "Big fashion", стајалишта у ул. Вишњичка)

25П 32 32Е 35 35Л 74 202

   

Скенирај QR кôд за локацију школе!