Мисија и визија

Мисија

Наша мисија је да образујемо кадрове који су компетентни за рад у ПТТ саобраћају и области телекомуникација.

Истовремено радимо на оспособљавању ученика за концепт целоживотног учења јер га разумемо као императив времена у којем живимо.

Настојимо  да се ученици у школи осећају добро, безбедно и задовољно.

Подстичемо и креативност ученика организујући и разноврсне културне, спортске и друге ваннаставне активности.

 

Визија

Желимо школу за коју се ученици радо опредељују јер им омогућујемо да стичу знања и вештине неопходне за живот и рад у 21. веку.

Желимо ученика у средишту наставног процеса који активно учи, истражује и процењује информације до којих долази уз коришћење свих расположивих извора.

У моделу наставе и учења у 21. веку, наставниксе остварује као ментор и стратег наставног процеса који креира активно учење.