Распоред испита у априлском року 2018/2019.

 

Распоред испита за ванредне ученике у априлском року школске 2018/2019. године

 

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Математика (III и IV разред) 04.04. у 1030 З.Челара
Енглески језик (III разред) 10.04. у 1300 З.Челара
Руски језик (III и IV разред) 10.04. у 1300 З.Челара
Француски језик (III разред) 10.04. у 1300 З.Челара
Социологија (III разред) 17.04 у 1445 Сврљишка

 

САОБРАЋАЈНА СТРУКА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Телекомуникационе услуге (III разред) 09.04. у 1345 З.Челара
Пословна информатика (IV разред) 11.04. у 1000 З.Челара
Пословна коресподенција и комуникација (I разред) 15.04. у 1200 З.Челара
Поштанске мрежа (I разред) 15.04. у 1200 З.Челара
Пословна информатика (II и III разред) 15.04. у 1200 З.Челара
Рачуноводство (IV разред) 16.04. у 1400  З.Челара
Финансијако пословање (III разред) 16.04. у 1400  З.Челара
Поштанске услуге (IV разред) 22.04. у 1300 З.Челара
Поштанске услуге (II и III разред) 24.04. у 1500 З.Челара
Пословна коресподенција и комуникација (III разред) 24.04. у 1500 З.Челара

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Приступне мреже (III разред) 08.04. у 1400 З.Челара
Основе програмирања (III разред) 10.04. у 835 З.Челара
Комутациона техника (III разред) 12.04. у 1130 З.Челара
Електроника (III разред) 15.04. у 940 З.Челара
СТКС - Интерфонски системи (III разред) 18.04. у 940  З.Челара
Техника дигиталног преноса (III разред) 19.04. у 835 З.Челара

 

V СТЕПЕН - Електротехничар специјалиста за ТК мреже

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ЗГРАДА
Телекомуникациона мерења 15.11. у 1030 З.Челара
Системи преноса 13.11. у 1030 З.Челара
Оптичке мреже 27.11. у 1135  З.Челара