Изборни предмети - Електротехничар телекомуникација

У току III и IV разреда можеш изабрати 2 додатна часа са листе изборних предмета. Погледај садржаје изборних предмета и изабери ПАМЕТНО!

Основе програмирања Изабрана поглавља математике Историја
WEB dizajn   Физика Логика са етиком 
Електроакустика  Екологија и заштита животне средине Музичка култура

 

За више детаља погледај опис образовног профила Електротехничар телекомуникација