Новине приликом уписа у средњу школу

Министарство просвете, науке и технолшког развоја дописом је обавестило све средње школе на територији Републике Србије да је у складу са Законом о електронској управи, а у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарсвом унутрашњих послова, омогућило школама прибављање Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта електронским путем. 

Сходно томе, ученици приликом уписа НИСУ у обавези да достављају поменуте документе у папирној форми

Више о упису у нашу школу можете прочитати на страници УПИС