Школски календар

календар

 

Завршетак разредно-часовне наставе за ученике III и IV разреда 

 

Електротехничка струка

         3. разред (3. степен)             10.05.2018. године

         4. разред                                10.05.2018. године

Саобраћајна струка

         4. разред                                 17.05.2018. године

 

 

Блок настава 3. степен - Монтер ТК мрежа:

        2. разред   - један блок од 10 радних дана 19.03.-30.03.2018.

        3. разред   - један блок од 15 радних дана 11.05.-31.05.2018.

Блок настава 4. степен - Техничар ПТТ саобраћаја:

        2. разред    - један блок од десет радних дана                  08.06.-21.06.2018.

        3. разред    - један блок од десет радних дана                  08.06.-21.06.2018.

        4. разред    - један блок од десет радних дана                  18.05.-31.05.2018.