Упис

 • смо јединствена школа у Србији;
 • ћете имати велике могућности у погледу наставка школовања;
 • су нам одлично опремљени кабинети;
 • професори савесно обављају свој посао са ентузијазмом и спремни су да саслушају ученике;
 • ученици из унутрашњости имају могућност да живе у интернату који је у саставу школе као у најпрестижнијим школама у свету;
 • имамо Школу скијања;
 • ученици имају могућност да своју креативност изразе учешћем на Палилулској олимпијади;
 • имамо могућност за коришћење балона за спортске активности;
 • …и још много тога…

У нашој школи се можете уписати на следеће образовне профиле:

Образовни профил Трајање Одељења Ученика
Техничар ПТТ саобраћаја 4 године 2 60
Електротехничар телекомуникација 4 године 3 90
Монтер телекомуникационих мрежа 3 године 2 60

Преглед минималног број бодова потребог за упис у неколико предходних година. 

  ПТТ ЕТК МТКМ
2019/2020 68,31 67,29 43,07
2018/2019 70,14 67,38 42,80
2017/2018 75,81 74,91 49,16
2016/2017 75,90 74,42 47,44
2015/2016 79,58 75,50 34,75
2014/2015 74,76 69,52 36,24

ПТТ - Техничар ПТТ саобраћаја, ЕТК - Електротехничар телекомуникација, МТКМ - Монтер телекомуникационих мрежа

Након завршног испита у основним школама (мале матуре), а на основу остварених резултата и попуњене листе жеља биће формирана ранг листа, а на основу ње и спискови распоређених ученика по школама. Ако се ваше име налази на списку распоређених ученика за нашу школу (што можете погледати на интернет страници Министарства просвете) приликом уписа потребно је да секретарјату школе (у ул. Здравка Челара 16) доставите:

 • сведочанство о завршеној основној школи
 • уверење о положеном завршном испиту (малој матури)
 • лекарско уверење
 • попуњену пријаву за упис у средњу школу (купује се у књижари)

Никаква додатна документа нису потребна!

За упис ученика у Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић (некада Дом ученика ПТТ школе) све потребне информације можете пронаћи на њиховој интернет страници.

Наши ученици у веома великом броју настављају школовање на факултетима и високим струковним школама.

На основу података за последњих пет година око 90% њих је наставило школовање.

Подаци показују да је око 35% уписано на Високу школу струковних студија за информационе и комуникационе технологије (некада Виша ПТТ школа), око 30% на Саобраћајни факултет, а остали су уписани на разне факултете и високе школе.