до школске 2020/2021. године
Курс је намењен ученицима првог разреда смера Техничар ПТТ саобраћаја