Основе програмирања: Алгоритамско програмирање (Micro:bit), C#
Опис предмета