Страница посвећена припреми МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил "Електротехничар телекомуникација".

Телекомуникациона мерења за III и IV разред образовног профила Електротехничар телекомуникација

Страница посвећена припреми МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил "Електротехничар телекомуникација - ОГЛЕД".
Стручни модул "Оптичке телекомуникационе мреже" (М08.ОТКМ) изучава се у првом полугодишту трећег разреда образовног профила "Електротехничар телекомуникација - ОГЛЕД". Настава је оријентисана ка стицању функционалног знања из области ОТКМ и ОТКС-а.
Стручни модул "Бизнис централе" (М10.БЦ) изучава се у другом полугодишту трећег разреда образовног профила "Електротехничар телекомуникација - ОГЛЕД". Настава је оријентисана ка стицању функционалног знања из области: Структурно каблирање и Пословни комуникациони системи.