Добро дошли на званичну веб презентацију

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА

ПТТ ШКОЛА – БЕОГРАД

Средња техничка ПТТ школа образује будуће кадрове средњег стручног образовања у области ПТТ саобраћаја, телекомуникација и рачунарства

Телеком Србија у дуалном моделу образовања

Стицањем акредитације за укључивање у дуални модел образовања које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Привредном комором Србије, компанија Телеком Србија почев од школске 2020/2021. године учествује у иновативном моделу реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања. 

Наши партнери

Смерови

Администратор рачунарских мрежа

Администратор рачунарских мрежа је смер који је и ове године понуђен ученицима за упис из много разлога.  Као и за смер електротехничара рачунара, и овај смер је један од најперспективнијих у нашој школи и вероватно ће бити избор најбољих ученика.

Ученици се оспособљавају да раде са основном рачунарском опремом, активним мрежним уређајима (рутер, свич), са основама хоризонталног и вертикалног каблирања, типовима умрежавања, мрежним топологијама. Из предмета рачунарског хардвера учи се детаљно о рачунарским компонентама, њиховој замени и одржавању и ученици се оспособљавају да самостално одржавају хардверске рачунарске систмеме.

Електротехничар рачунара

Ове године школа уписује другу генерацију Елекротехничара рачунара. Изузетно је интересовање за овај нови образовни профил школе.

Ученик сеоспособљава за обављање следећих послова: рад са оперативним системом Windows, рад у програмском пакету MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint, Access …), рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel), рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic, Workbench), рад са програмским језицима (C, C++, Visual C, C#), повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја, повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

Техничар телекомуникационих технологија

Електротехничари телекомуникација стичу потребна знања, вештине и ставове који их воде ка веома спремним и добро обученим стручњацима у области телекомуникација, траженим на тржишту рада, како код нас тако и у свету. У току четворогодишњег школовања електротехничар телекомуникација оспособљава се да монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих телекомуникационих система, одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје…

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

Обучен је за: пријем и отпрему различитих врста пошиљака; сортирањe пошиљака у јединицама за прераду пошиљака и поштанско-логистичким центрима; обављање послова шалтерског пословања из области поштанско-финансијских услуга; комуницирање са корисницима поштанских и телекомуникационих услуга телефонским и електронским путем, у складу са пословном културом и стандардима пословања.

Монтер телекомуникационих мрежа

Након завршеног школовања Електротехничар рачунара биће оспособљен за: инсталирање и одржавање рачунарских система, израду система са микрорачунарима и микроконтролерима, конфигурисање/програмирање једноставног система са микрорачунарима и микроконтролерима…

Одлучи се !

Одабери један од смерова  и буди део ПТТ школе

Зашто да изабереш јединствену ПТТ школу?

  • Ученик је у фокусу наставе и учења;
  • Поседујемо најсавременију опрему и уређаје за учење;
  • Придржавамо се правила: један ученик – један рачунар;
  • Развијамо предузетнички дух код ученика;
  • Одличан WiFi доступан ученицима у школи и дворишту;
  • Безбедност и сигурност ученика су на првом месту;
  • Можеш одмах да се запослиш или наставиш школовање…
Call Now Button