Мисија и визија

Наша мисија је да образујемо кадрове који су компетентни за рад у ПТТ саобраћају и области телекомуникација. Истовремено радимо на оспособљавању ученика за концепт целоживотног учења јер га разумемо као императив времена у којем живимо. Настојимо да се ученици у школи осећају добро, безбедно и задовољно. Подстичемо и креативност ученика организујући и разноврсне културне, спортске и друге ваннаставне активности.

Имамо визију!

Желимо школу за коју се ученици радо опредељују јер им омогућујемо да стичу знања и вештине неопходне за живот и рад у 21. веку. Желимо ученика у средишту наставног процеса који активно учи, истражује и процењује информације до којих долази уз коришћење свих расположивих извора. У моделу наставе и учења у 21. веку, наставник се остварује као ментор и стратег наставног процеса који креира активно учење.

Од оснивања до дана​с

Историјат школе

Школа постоји од 1961. године, када је Одлуком Управног одбора Заједнице ПТТ предузећа основан Школски ПТТ центар у чијем саставу је и Средња техничка ПТТ школа била све до 16. јануара 2003. године, када је Одлуком Владе Републике Србије издвојена као самостална установа.

Прва генерација редовних ученика уписана је 1961/62 године. Од тада до данас, диплому наше школе и стручно образовање понело је 10.000 младих људи.

Идући у корак са временом, школа је начинила крупне квалитативне и квантитативне, просторне и програмске промене, да би и данас задржала примат у образовању људских ресурса за потребе Телекома, Поште, банака и одговарајућих приватних компанија.

Данас смо лидери у образовању и стручном оспособљавању кадрова у области ПТТ саобраћаја и телекомуникација.
Наша школа је место где ћете стећи диплому која Вам отвара пут ка атрактивним занимањима: рад у ПТТ-у, области телекомуникација, мобилне телефоније, банкарско-финансијском сектору.

Одлучи се !

Одабери један од смерова  и буди део ПТТ школе

Зашто да изабереш јединствену ПТТ школу?

  • Ученик је у фокусу наставе и учења;
  • Поседујемо најсавременију опрему и уређаје за учење;
  • Придржавамо се правила: један ученик – један рачунар;
  • Развијамо предузетнички дух код ученика;
  • Одличан WiFi доступан ученицима у школи и дворишту;
  • Безбедност и сигурност ученика су на првом месту;
  • Можеш одмах да се запослиш или наставиш школовање…

Образовни профили школе

Школа уписује 4 образовна профила у трајању од 4 године и један обвразовни профил у трајању од 3 године.

N

Администратор рачунарских мрежа

N

Електротехничар рачунара

N

Tехничар телекомуникационих технологија

N

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих усллуга

N

Монтер телекомуникационих мрежа

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

Обучен је за: пријем и отпрему различитих врста пошиљака; сортирањe пошиљака у јединицама за прераду пошиљака и поштанско-логистичким центрима; обављање послова шалтерског пословања из области поштанско-финансијских услуга…

Техничар телекомуникационих технологија

Електротехничари телекомуникација стичу потребна знања, вештине и ставове који их воде ка веома спремним и добро обученим стручњацима у области телекомуникација, траженим на тржишту рада, како код нас тако и у свету…

Монтер телекомуникационих мрежа

Након завршеног школовања Електротехничар рачунара биће оспособљен за: инсталирање и одржавање рачунарских система, израду система са микрорачунарима и микроконтролерима, конфигурисање/програмирање једноставног система са микрорачунарима и микроконтролерима …

Администратор рачунарских мрежа

Администратор рачунарских мрежа је смер који је и ове године понуђен ученицима за упис из много разлога.  Као и за смер електротехничара рачунара, и овај смер је један од најперспективнијих у нашој школи и вероватно ће бити избор најбољих ученика…

Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова: рад са оперативним системом Windows, рад у програмском пакету MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint, Access …), рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel), рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic, Workbench), рад са програмским језицима (C, C++, Visual C, C#), повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја, повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

Call Now Button