Администратор рачунарских мрежа

Трајање образовања: 4 године.   Уписујемо 30 ученика

Администратор рачунарских мрежа

Након завршеног школовања администратори рачунарских мрежа, стечена
теоријска знања успешно користе у пракси.

Оспособљени су за обављање послова:

 • постављање пасивне мрежне опреме;
 • постављање, повезивање и конфигурисање активне мрежне опреме (рутер, свич, модем,…);
 • тестирање функционалности инсталиране опреме;
 • склапање, инсталација, конфигурисање, тестирање и поправка рачунара;
 • умрежавање и конфигурисање рачунара за рад у рачунарској мрежи;
 • инсталација и конфигурисање мрежног сервера;
 • инсталирање додатних софтвера и подешавање разних сервиса;
 • тестирање радне станице за мрежни рад;
 • отклањање кварова у мрежи;
 • креирање групних полиса са различитим правилима за различите
  групе корисника;
 • надзор и одржавање рачунарских мрежа кроз праћење рада уређаја и отклањање кварова;
 • креирање и администрирање корисничких налога;
 • даљинска инсталација и ажурирање софтвера;
 • израда пратеће техничке и делова пројектне документације;
 • вођење евиденције и извештавање о стању рачунарске мреже и интервенцијама на њој.

  Стручни предмети:

  • Физика
  • Основе електротехнике
  • Рачунарски хардвер
  • Рачунарска графика и мултимедија
  • Мрежна опрема
  • Електроника
  • Оперативни системи
  • Апликативни софтвер
  • Програмирање
  • Обрада и пренос сигнала
  • Мрежни оперативни системи
  • Рачунарскее мреже
  • Техничка документација
  • Сервери
  • Администрирање рачунарских мрежа
  • Основе рачунарства у облаку
  • Предузетништво
  • Практична настава

   Изборни предмети:

  • Управљање пројектима
  • Пословне комуникације
  • Рачунарски интерфејси
  • Програмирање 2Д видео игара
  Call Now Button