НОВО У НАШОЈ ШКОЛИ!!!

Електротехничар рачунара

Трајање: 4 године, Уписујемо: 30 ученика

Електротехничар рачунара

Након завршеног школовања Електротехничар рачунара биће оспособљен за:

 • инсталирање и одржавање рачунарских система
 • израду система са микрорачунарима и микроконтролерима
 • конфигурисање/програмирање једноставног система са микрорачунарима и микроконтролерима
 • склапање и надоградњу рачунарских система
 • инсталацију и конфигурисање оперативних система и апликативних софтвера
 • подешавање сигурносних поставки оперативног система
 • повезивање, конфигурисање и додавање нових уређаја у рачунарску мрежу
 • тестирање рачунарских система
 • утврђивање и отклањање кварова у рачунарским системима
 • заштиту рачунара, података и рачунарске мреже

Стручни предмети:

 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарска графика и мултимедија
 • Увод у архитектуру рачунара
 • Рачунарски хардвер
 • Електроника
 • Софтверски алати
 • Оперативни системи
 • Програмирање
 • Микроконтролери и микрорачунари
 • Рачунарскее мреже
 • Рачунарска логика
 • Одржавање рачунарски система
 • Рачунари у системима управљања
 • Техничка документација
 • Предузетништво
 • Практична настава

 Изборни предмети:

 • Електроенергетика
 • Пословне комуникације
 • Алати за управљање садржајем  на интернету
 • Управљање пројектима
Call Now Button