Нови наставни план 

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

Трајање: 4 године.  Уписујемо 60 ученика, класично и дуално.

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

Техничар поштанског саобраћаја и TK услуга обучен је да:

 • Успешно обавља пословну комуникацију са корисницима услуга на српском, енглеском и још једном страном језику
 • Врши послове пријема поштанских пошиљака и пакета на шалтеру
 • Користи шалтерски истем у свим фазама преноса
 • Врши продају поштанских вредносница и комисионе робе
 • Врши послове уплате и исплате по упутничком и платном промету
 • Врши послове преноса телеграма
 • Обавља послове прераде поштанских пошиљака
 • Обавља послове картовања, предаје и преузимања закључака
 • Врши послове испоруке пошиљака на шалтеру
 • Обавља накнадне послове у вези са примљеним пошиљкама
 • Решава рекламације и потражнице
 • Води евиденције и записнике предвиђене правилницима и упутствима
 • Обавља послове пословне кореспонденције
 • Обавља административне, статистичке и евидентичарске послове
 • Користи савремене рачунарске програме за вођење пословне кореспонденције и статистике, прикупљање, обраду, презентовање и чување података, као и да користи различите сервисе рачунарске мреже

  Стручни и изборни предмети:

  • Поштанске услуге
  • Поштанска мрежа
  • Пословна коресподенција
  • Вештине пословне комуникације
  • Комуникација са корисницима услуга
  • Пословна информатика
  • Финансијско пословање
  • Рачуноводство
  • Телекомуникационе мреже и технологије
  • Телекомуникационе услуге
  • Технологија прераде пошиљака
  • Поштанско логистички системи
  • Банкарско пословање
  • Електронске услуге
  • Статистика,
  • Маркетинг
  • Осигурање,
  • Предузетништво
  Call Now Button