Техничар телекомуникационих технологија

Трајање: 4 године.  Уписујемо: 60 ученика

Техничар телекомуникационих технологија

Након завршеног школовања Техничар телекомуникационих технологија биће оспособљен за обављање послова:

 • надгледања процеса извођењa инсталација у ТК мрежи према пројектној документацији и монтирања уређаја и терминалне опреме; 
 • надгледања процеса повезивања, контрисања и тестирања уређаја и опреме у ТК мрежи; 
 • надзора и конфигурисања уређаја према захтеву система:  приступних, транспортних и уређаја у језгру мреже;
 • креирања сервиса: телефонских, интернета, телевизије, бизнис сервиса,  сервиса у „облаку“ и IT;  
 • организације и спровођења одржавања терминалне опреме ТК  мреже;  
 • конфигурисања, отклањања сметњи и кварова на опреми која се  налази на страни корисника (оптички мрежни терминали,  различити рутери,…); 
 • креирања сервиса ТК мреже, те израде извештаја о сметњама и  реализованим сервисима; 
 • израде и спровођења планова превентивног и редовног  одржавања ТК мреже; 
 • мерења на кључним тачкама система;
 • отклањања штетних сметњи у приступној и оптичкој ТК мрежи;
 • пуштања у рад система техничке заштите;
 • израде корисничких упутстава за једноставније системе техничке заштите.

   Стручни предмети:

   • Основе електротехнике
   • Основе телекомуникационих мрежa
   • Електроника
   • Обрада и пренос сигнала
   • Основе рачунарских мрежа
   • Телекомуникационе линије
   • Телекомуникациона мерења
   • Приступне мреже и технологије
   • Бежичне комуникације
   • Системи техничке заштите
   • Пројектно-техничка документација
   • Оптичке приступне мреже и технологије
   • Оптичка транспортна мрежа
   • Системи у језгру мреже
   • Мобилна телефонија
   • IP телефонија
   • Предузетништво
   • Практична настава

   Изборни предмети:

   • Интерфонски системи
   • Системи видео надзора
   • Систем контроле приступа
   • Хибридни пословни комуникациони системи
   • Системи паметних кућа
   • Цртање и симулација рада електронских кола
   • Основе веб дизајна
   • Управљање веб садржајем
   • Основе програмирања
   • Основе веб програмирања
   • Електроакустика
   • Штампане плоче
   Call Now Button