Ученици 4. године посетили су изложбу „Од поетског реализма до симболичке наиве”. Ученици су видели Шумановићева и Босиљева дела из две шидске куће – Галерије „Сава Шумановић” и Музеја наивне уметности „Илијанум”. Изложено је  86 слика, 38 Шумановићевих и 48 Босиљевих, уз бројна документа, међу којима су Шумановићев пасош, његов дрвени кофер за боје са металном ручком и дописница упућена Милутину Шумановићу, као и посмртни говор Илији Башичевићу Босиљу и одлука Скупштине општине Шид о оснивању Музеја наивне уметности „Илијанум” 31. маја 1971. Слике које су видели на овој изложби нису биране ни тематски, нити по циклусима, већ је реч о изaбору из фонда који посетиоца треба да заинтересује за његово стваралаштво и подстакне га да ствара.

Call Now Button