Двадесет ученика наше школе 12. септембра потписало је Уговор о дуалном образовању са компанијом Телеком Србија, чиме је настављена успешна сарадња између наше школе и Телекома која је започела претходне године. Уговоре је поделио извршни директор Дирекције за људске ресурсе Телекома Србија Драшко Марковић. Састанку су присуствовали испред компаније Телеком и директор сектора за радне односе из дирекције за људске ресурсе Горан Гњидић са сарадницама, директор Средње техничке ПТТ школе Горан Станојевић, одељењски старешина Ружица Вјештица, чланови тима за КВиС и ученици са родитељима.

Ученици се у Телекому Србија практично оспособљавају за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа. Позитивно искуство Телекомових ученика прве генерације и задовољство инструктора су додатни разлози за наставак сарадње и очекивање успеха нове генерације.

Потписивањем уговора о дуалном образовању, компанија је полазницима школе који су се определили за дефицитарни образовни профил – монтер телекомуникационих мрежа, омогућила организовани процес такозваног учења кроз рад.

Четири ученика наше школе је потписало уговор о учењу кроз рад са компанион Орион, а три са компанијом Роминг.

Телеком Србија је за пет ученика са бољим школским достигнућима обезбедио стипендије, уз могућност запошљавања у компанији одмах по завршетку школовања. У просторијама Телекома 4. октобра потписани су уговори о стипендирању. Поред представника Телекома, ученика и родитеља, овом значајном догађају присуствовао је  директор школе Горан Станојевић и школски координатор за учење кроз рад Миле Никодијевић.

Call Now Button